Algemene voorwaarde Ruth’s Couture

Vermaken van een Bruidsjurk/outfit/Jurk.

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bruidsjurken/jurken/outfits die door Ruth’s Couture vermaakt worden.

Kvk nr. 54326648, gevestigd te Rijswijk zh.

2.Omschrijving:

Met het vermaken van een bruidsjurk wordt bedoeld. Een bestaande jurk waar iets aan veranderd of toegevoegd wordt.

Het op maat maken van een Jurk/outfit/ bruidsjurk.

3.Maatwerk:

Alles wat bij Ruth’s Couture gemaakt en verkocht wordt is maatwerk. Hiervoor gelden de regels zoals wettelijk is

bepaald. Maatwerk kan niet geretourneerd worden.

Betaling:

4.Bij de 1e keer passen wordt er berekening gemaakt van het bedrag van de vermaking. Het bedrag dat het vermaken

kost, inclusief materiaal en btw. Dit volgends het advies van Ruth’s Couture en de wensen van de klant.

Dit bedrag wordt in zijn geheel in 1x keer afgerekend bij de 1e afspraak.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat de klant na de 1e keer afspraak er toch niet voor kiest om de jurk bij Ruth’s Couture te

laten vermaken. Dan geldt een tarief van 150,- te betalen voordat de jurk weer mee

Voordat een klant komt kan er advies worden gewonnen, voor een schatting van de kosten. Kiest de klant er niet voor

om van de voren een prijsschatting op te vragen, dan gaan ze akkoord met de berekening die er op dat moment

gemaakt wordt.

Tijdens de 1e afspraak wordt er besproken wat er aan de jurk gedaan gaat worden. Zo nodig met een schets en welke

stoffen er gebruikt gaan worden. Dit zijn de werkzaamheden waar dan voor betaald wordt.

Mocht het zo zijn dat de klant na deze 1e afspraak nog iets wil toevoegen of dat dat de jurk nog een keer vermaakt

moet worden door b.v. afvallen of een zwangerschap, dan kan dit maar tegen een meerprijs. Deze wordt wordt dan ook

weer besproken en bij die afspraak betaald voor dat er aan het werk begonnen wordt.

De bruidsjurk/Outfit/Jurk kan tijdens het vermaak proces niet eerder worden opgehaald dan is afgesproken, en er wordt

alleen op afspraak gewerkt. De 2e pasafspraak wordt bij de 1e keer passen gemaakt of er wordt een maand of tijd

gegeven wanneer klaar is.

Mocht het voorkomen dat een klant de jurk niet meer kan ophalen door overlijden. Dan mag de jurk nog door de familie

worden opgehaald. Daar dient een bewijs van overlijden te worden overlegd en kan kan pas na de oorspronkelijke

trouwdatum op afspraak.

Kiest een klant ervoor afspraken niet na te komen de Bruidsjurk/outfit/jurk te laten hangen bij Ruth’s Couture, dan wordt

deze na 2 jaar eigendom van Ruth’s Couture. Dit vanaf de datum van de 1e afspraak.

5.Klachten:

Mocht het zo zijn dat een klant niet tevreden is, dan graag contact opnemen. Klachten worden in person en niet in de

mail of app besproken. Samen kijken we naar een oplossing.

Ook als er na de 1e keer nog vragen zijn, dan contact opnemen, dan kijken we samen naar de oplossing. Geld retour in

onder geen beding een mogelijkheid.

Mocht een klant besluiten om haar jurk mee te wille nemen voordat de afspraken werkzaamheden zijn afgerond, dat

mag op afspraak.Er is dan geen sprake van retourbedrag.

Maar als er iets is, dan hoor ik het graag. Als ik het niet weet, kan ik het ook niet voor je oplossen.

Agressie wordt niet getolereerd bij Ruth’s Couture. Bij schreeuwen of andere vormen van agressie worden de

hulpdiensten ingeschakeld.

Doorpassen:

De 1e keer wordt een jurk afgespeld. Daarna wordt de jurk 1 a 2 keer door gepast. Wat er nodig is toch de jurk naar

tevredenheid is vermaakt. Het is allemaal maatwerk. Soms wordt de 2e keer nog wat kleine dingetje afgespeld. Dit valt

onder het berekende bedrag. Bij model verandering, nog iets toevoegen of veranderen door afvallen ect. komt er wel

een bedrag bij.

Strijken:

De Bruidsjurk/jurk/outfit wordt indien afgesproken gestreken (niet gestoomd of gereinigd )geleverd. Het is aan de klant

om deze zelf netjes naar huis te vervoeren en uit te hangen.

Bij afleveren wordt er zowel van de klant als Ruth’s Couture akkoord gegeven dat de jurk naar tevredenheid is

afgeleverd.

Algemene voorwaarde Ruth’s Couture

Vermaken van een Bruidsjurk/outfit/Jurk.

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bruidsjurken/jurken/outfits die door Ruth’s Couture vermaakt worden.

Kvk nr. 54326648, gevestigd te Rijswijk zh.

Vervolg.

Mocht de klant later nog een keer terug willen komen, dan kan dit tegen meerprijs. Tenzij er hier van te voren afspraken

over zijn gemaakt.

Overmacht:

Onder overmacht wordt verstaan, elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakomen van de overeenkomst

tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht voor zover het niet onder het lid 1 vermelde valt de

volgende omstandigheden: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, ziekte,

brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij ins bedrijf of bij onze leveranciers. Bij overmacht hebben wij ter

keuze het recht om de termijn van de levering met de duur van overmacht te verlengen de overeenkomst voor zover

nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige

schadevergoeding.

Alle Bruidsjurk/jurken/outfits zijn verzekerd zolang ze zich bij Ruth’s Couture bevinden.

Uiterlijk hoop ik dat er een goede samenwerking is tussen klant en Ruth’s Couture en hoop ik je mogen helpen om je

bruidsjurk/Jurk/outfit helemaal te maken zoals je wil, zodat je mag schitteren in je Bruidsjurk/jurk/outfit op je bruiloft.